طراحی یک سیستم انبارداری


در حال بارگذاری
22 آبان 1397
word
300kb
85 صفحه
1279 بازدید
۱۱,۲۰۰ تومان
خرید

طراحی یک سیستم انبارداری

پروژه مالی طراحی یک سیستم انبارداری

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول- اصول انبارداري

كليات ………………………………………………………………………………………………   3

تعريف انبار و مخزن…………………………………………………………………………..  4

وظايف انباردار………………………………………………………………………………….. 5

انواع موجودي هاي انبار …………………………………………………………………..  5

سازمان انبار ……………………………………………………………………………………..   7

نقش انبار در اقتصاد كشور………………………………………………………………..   9

نقش انبار در تجارت…………………………………………………………………………   9

نقش انبار در صنعت………………………………………………………………………….   10

هدف از استقرار يك سيستم انبارداري……………………………………………….  10

سيستم انبارداري و مزاياي آن……………………………………………………………   13

خط مشي هاي انبارداري…………………………………………………………………..   16

 

فصل دوم- مراحل اجرايي خريد

قسمت اول: خريدهاي داخلي………………………………………………………….. 18

درخواست خريد……………………………………………………………………………..   18

سفارش خريد كالا به فروشنده………………………………………………………… 21

دفتر راهنمايي سفارش ها………………………………………………………………… 22

قسمت دوم: خريدهاي خارجي…………………………………………………………   25

كليات……………………………………………………………………………………………..  25

قيمت براساس سيف (CIF)……………………………………………………………   25

قيمت براساس (C8F)……………………………………………………………………. 26

قيمت براساس (F.O.B)………………………………………………………………… 26

قيمت براساس (F.A.S)………………………………………………………………….   26

 

فصل سوم – منابع ورود كالا به انبار

از طريق خيدهاي داخلي…………………………………………………………………. 27

از طريق خريدهاي خارجي……………………………………………………………… 27

كالاي انتقالي از ساير انبارها و اجناس برگشتي………………………………..     27

كالاها و لوازمي كه در كارگاه هاي يك مؤسسه ساخته مي شود………..     28

ورود كالاهاي خريداري شده به انبار……………………………………………….  30

تحويل كالا به انبار………………………………………………………………………….  31

تحويل كالا به انبار به صورت تحويل دائم……………………………………….  31

تحويل كالا به انبار به صورت تحويل موقت…………………………………….  31

نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار…………………………………………….  32

درخواست كالا و مواد از انبار………………………………………………………….  32

تحويل و خروج كالا از انبار…………………………………………………………….  33

رسيد انبار مستقيم …………………………………………………………………………..   34

دريافت ابزارآلات از انبار………………………………………………………………… 35

 

فصل چهارم- كدگذاري كالا و لوازم

قسمت اول: كليات كدگذاري…………………………………………………………… 37

كليات كدگذاري………………………………………………………………………………   37

روش الفبايي…………………………………………………………………………………….   37

روش شماره گذاري ساده…………………………………………………………………. 38

روش الفبا و شماره (حروف و عدد)………………………………………………..  38

روش نيمونيك…………………………………………………………………………………    39

كدگذاري براساس طبقه بندي كالا………………………………………………….. 39

طبقه بندي و كدگذاري استاندارد بين المللي……………………………………    41

روش طبقه بندي و كدگذاري اختصاصي………………………………………….   43

روش شماره گذاري دسيمال يا دهدهي……………………………………………   44

قسمت دوم: چيدن جنسي در انبار…………………………………………………… 46

چيدن جنسي در انبار……………………………………………………………………….  46

سيستم كاردكسي…………………………………………………………………………….. 48

كارت روي قفسه (Bin Card)………………………………………………………. 51

گزارش موجودي انبار………………………………………………………………………   52

اصول ايمني و حفاظت……………………………………………………………………  52

 

فصل پنجم- كنترل موجودي هاي انبار

قسمت اول: موجودي برداري «عيني» اجناس……………………………………  54

وظايف انبار در ارتباط با سفارش و موجودي ها………………………………   57

نقطه سفارش…………………………………………………………………………………..    57

روش حداكثر- حداقل……………………………………………………………………. 57

ميزان حداقل موجودي و ذخيره احتياطي………………………………………….   58

ميزان حداكثر موجودي…………………………………………………………………… 58

متوسط موجودي…………………………………………………………………………….. 59

شرح مراحل انجام سفارش از طريق انبار…………………………………………    59

تعيين بهاي موجودي هاي انبار………………………………………………………..    60

روش بهاي تمام شده واقعي…………………………………………………………….  61

الف) روش ميانگين متحرك قيمت ها………………………………………………   61

ب) روش ميانگين وزني…………………………………………………………………. 62

ج) روش اولين صادره از اولين وارده (FiFo)……………………………….. 63

د) روش اولين صادره از آخرين وارده (LiFo)……………………………….  64

روش بهاي تمام شده با قيمت بازار هر كدام كه كمتر است………………     65

روش بهاي «معادل بازار»………………………………………………………………….   65

روش قيمت فروش…………………………………………………………………………..  65

قسمت دوم:هزينه هاي انبارداري………………………………………………………. 66

هزينه سفارش…………………………………………………………………………………. 67

هزينه نگهداري كالا در انبار…………………………………………………………….  67

قسمت سوم: حسابداري انبار و تداركات………………………………………….   68

عمليات حسابداري خريد…………………………………………………………………  68

 

فصل ششم- قانون محاسبات عمومي

اموال دولتي…………………………………………………………………………………….  70

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………    79

مقدمه

طراحی یک سیستم انبارداری

در بررسي مؤسسات و سازمان هاي مختلف، خصوصاً توليدي و صنعتي، ملاحظه مي شود كه اكثر سرمايه هاي آن ها را مواد لازم و كالاهاي مصرفي تشكيل ميدهد و قسمت عمده سرمايه آن ها مصرف تهيه اجناس و وسايل مذكور مي گردد.

طراحی یک سیستم انبارداری

اگر موجودي هاي جنسي يك مؤسسه بيش تر از اندازه مورد احتياج باشد. قسمتي از سرمايه آن مؤسسه به حال ركورد در مي آيد و اگر اين موجودي كمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملياتي و خدماتي آنها وقفه حاصل مي شود. در راستاي جلوگيري از ركورد سرمايه و يا ايجاد وقفه در اجراي

طراحی یک سیستم انبارداری

وظايف سازمان و يا مؤسسه لازم است روشي صحيح، اساسي و مقرون به صرفه در انجام خريد نگهداري و مصرف كالا به مورد اجرا گذارده شود. در سازمان هاي موفق و پيشرفته، وظايف مربوط به انبارداري و كنترل مواد در درجه اول اهميت قرار دارد. با توجه به نكات مذكور تهيه تداركات كالا و ارائه خدمات موردنياز يا كيفيت مناسب و رعايت صرفه جويي و همچنين حفظ و حراست اموال و كالا و در دسترس قرار دادن سريع آن ها از وظايف عمده كارپردازي و انبار مي باشد.

طراحی یک سیستم انبارداری

استفاده از برنامه هاي علمي و كاربرد آن در تهيه و تدارك كالا و مخصوصاً انبارداري نتایج زير را در بر دارد:

 • مواد و كالا با حداقل قيمت تهيه و تدارك مي شود.
 • از ركود سرمايه و كالا جلوگيري مي شود.
 • از توقف و كندي كار جلوگيري مي شود.
 • بررسي و كنترل موجودي ها، ميزان مصرف، تعيين نقطه سفارش و همچنين ميزان سفارش به سهولت امكان پذير مي باشد.
 • عمليات حسابرسي و حسابداري به آساني انجام مي شود.
 • ميزان ضايعات انبار تقليل مي يابد.
 • حفظ و حراست و جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي امكان پذير مي باشد.
 • طراحی یک سیستم انبارداری
 • اطلاعات و آمار لازم در اسرع وقت در اختيار مديريت قرار داده مي شود.
 • با توجه به نكات مذكور، تهيه و تدارك كالا و ارائه خدمات موردنياز با كيفيت مناسب و رعايت صرفه جويي و همچنين حفظ و حراست اموال و كالا در دسترس قرار دادن سريع آنها از وظايف عمده كارپردازي و انبار مي باشد.

 

 

 

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید به آیدی تلگرام mypz99 پیام بدهید.
 • درصورتی که رمز دوم نداشتید و یا نتوانستید اینترنتی پرداخت انجام بدهید به ایدی تلگرامmypz99 پیام بدهید و یا با ایمیل abandoc14@gmail.com در ارتباط باشید