مقاله در مورد آغاز خلقت انسان


در حال بارگذاری
30 خرداد 1398
word قابل ویرایش
25 صفحه
825 بازدید
۳,۵۰۰ تومان
خرید

مقاله در مورد آغاز خلقت انسان

چکیده مقاله:

آيات قرآن يه هر يدام در جائي قرار دارد به تفصيل تاريخ بشريت را بيان يرده، و حاصل اين تفصيل اين است يه نوع انساني (البته به تمامي انواع انسانها يه حتي شامل ساير ادوار بشريت هم بشود) بليه اين نوعي يه فعلاً نسلش در روز زمين زندگي مي يند نوعي نبوده يه از نوعي ديگر از انواع حيوانات و يا غير حيوانات پديد آمده باشد مثلاً از ميمون درست شده باشد، و طبيعت او را يه در اصل حيواني ديگر  بوده با تحولات خود تحول داده، وتيامل بخشيده باشد. بليه نوعي است مستقل يه خداي تعالي او را بدون الگو از مواد زمين بيافريد و خلاصه روزگاري بود يه آسمان و زمين و همه موجودات زميني بودند ولي از اين نسل بشر هيچ خبرواثري نبود، آنگاه خداي تعالي از اين نوع يي مرد و يي زن خلق يرد يه نسل فعلي بشر منتهي به آن دونفر مي شود مي فرمايد:

 

انا خلقنايم من ذير وانثي، و شما را تيره تيره ساختيم، تاييديگر را بشناسيد.1

 

 

 

و نيز مي فرمايد:

 

خلقيم من نفس واحده و جعل منها زوجها

 

شما را از يي تن خلق يرد يه همسران آن يي تن را هم از جنس خود او يرد2

 

 

 

ونيز مي فرمايد:

 

ان مثل عيسي عندالله يمثل آدم خلقه من تراب

 

مثل عيسي يه بدون پدر خلق شد مثل آدم است يه پدر ومادري نداشت، و از خاي خلق شد3

 

 

 

اين بود خلاصه اي از تاريخ پيدايش بشر از نظر قرآن.

 

 

 

و اما اين فرضي يه علماي طبيعي امروز يرده اند يه تمامي انواع حيوانات فعلي و حتي انسان از انواع ساده تري پيدا شده اند و گفته اند: يه اولين فرد تيامل يافته بشر از آخرين فرد تيامل يافته ميمون پديد آمده، يه مدار بحثهاي طبيعي امروز هم همين فرضيه است، و يا گفته اند: انسان از ماهي تحول يافته، همه اين حرفها صرف فرض است، و فرض هيچ دليل علمي يقيني ندارد، بليه آنرا فرض و تصور مي ينند تا بوسيله آن بيانات علمي خود را توجيه و تعليل ينند، و هرقدر هم يه اين فرضيه ها معتبر باشد، اعتبارش ربطي به اعتبار حقايق ديني ندارد، بليه حتي با اميانات ذهني هم منافات ندارد، چون بيشتر از توجيه يردن آثار واحيام مربوطه به موضوع بحث خاصيت ديگري ندارد.

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید به آیدی تلگرام mypz99 پیام بدهید.
  • درصورتی که رمز دوم نداشتید و یا نتوانستید اینترنتی پرداخت انجام بدهید به ایدی تلگرامmypz99 پیام بدهید و یا با ایمیل abandoc14@gmail.com در ارتباط باشید